VHF Group

Publisert: 26.11.2012
- Gjermund Torp
Som mange vil vite er det VHF Group som er hovedsponsoren av Team Sepura 2013, og som var det også i 2012. Fortell oss litt om gruppen er du snill. Hvem er dere, og hva driver dere med?
Virksomheten vår er radiokommunikasjon, og vi ønsker å være en ledende leverandør av radiokommunikasjonsprodukter og tilhørende tjenester for store brukergrupper i Skandinavia.

De viktigste hovedagenturene vi har er SEPURA og Icom.

VHF Group er ellers et norskeid selskap med virksomhet i Sverige, Danmark , Polen og Norge, og hovedkontor på Oppsal i Oslo. I gruppen er vi cirka 100 ansatte og vi omsatte for cirka 340 millioner i 2011. Det vil bli høyere enn det i 2012.

Det høres jo bra ut! Hvem er det som er kundene?
Vi har en fin blanding av offentlige kunder, bedrifter og privatpersoner.

Og så må vi selvsagt spørre, hvorfor valgte dere å sponse et sykkellag?
Det gjorde vi etter et prisverdig initiativ fra det som ble teamsjefen, Fred Voldset. Jeg kjente han allerede som en mann med gjennomføringsevne, noe som mildt sagt viste seg å være korrekt i 2012, og derfor hadde troen på at prosjektet kunne lykkes.

Dessuten ville vi øke oppmerksomheten mot vårt radioterminalmerke SEPURA i forbindelse med utrulling av det norske nødnettet, derav navnet ”Team Sepura”. Det tror jeg vi har greid. Direktoratet for nødkommunikasjon, dNk, har i alle fall i disse dager tildelt oss en stor kontrakt med det norske politiet.

Er det andre i gruppen som også er sykkelinteresserte, eller som til og med har blitt det som følge av dette?
Definitivt, og dette gjelder i alle våre land. Vi var bl.a. 6 stykker fra konsernet som kjørte Sykkelvasan i august i Team Sepura bunad.

I hvilken grad har dere ellers kunnet nyttiggjøre dere prosjektet internt?
Min oppfatning er at prosjektet Team Sepura etter hvert som toget rullet, og seire og rekorder trillet inn, skapte stor interesse, entusiasme og stolthet blant mange av våre ansatte.

I Oslo hadde vi besøk av teamsjef Fred som gikk gjennom suksessen for våre ansatte. Og på den årlige konsernsamlingen i Stenungsund i august gjorde vi noe lignende med besøk av 1. Kaptein Even Klund

Hadde prosjektet relevans utover Norges grenser i 2012?
Ja, som sagt så kjørte representanter både fra Norge, Sverige og England sammen i Sykkelvasan. Eller, vi stilte i hvert fall til start sammen...hehe... Lederteamet er til dels meget engasjert, Sepura i Cambridge meget interesserte, og har deltatt både på teamsamlinger, konkurranser, og ikke minst på seiersfesten.

Ellers kan jeg også nevne at på Sepuras årlige kongress for nesten 100 globale partnere, det såkalte TalkTETRA Valencia 2012, var Even Klund, og Fred Voldset særskilt inviterte guest speakers under gallamiddagen, og skapte stor stemning når de fortalte om fremgangene i 2012 og viste planene for 2013.

Og til slutt, på alle våre 10 kontorer, samt på det personlige kontoret til toppsjefen i Sepura, Mr. Gordon Watling, henger det nå flotte actionbilder fra Team Sepura rulla. Med påskriften Team Sepura, Winning Team, Lillehammer-Oslo 2012, så håper vi det bidrar til en winning spirit også i vår virksomhet.

Dette høres jo veldig bra ut! 2013 blir et spennende år for Team Sepura. Hvordan ser det ut for VHF Group?
Det blir helt klart spennende for oss også, på en god måte, akkurat som for Team Sepura! Vi er nå midt inne i budsjettprosessen for 2013, og det ser lovende ut.

I tillegg til vår dominerende posisjon i det svenske og delvis det danske markedet, er vi nå nemlig i ferd med å få et gjennombrudd i det norske markedet. Akkurat som vi hadde håpet og trodd.

I likhet med Team Sepura skal vi derfor ikke slakke av på farten, tvert i mot!

Emile Moberg, signatur