Fredrikstad SK

Fredrikstad Sykkelklubb er den lokale sykkelklubben i Fredrikstad med ca. 100 medlemmer. Vi er en middels stor klubb i landsmålestokk, men har stor aktivitet både når det gjelder antall ryttere, egne arrangementer og sosiale tiltak. Hjemmeside »