Moss CK

Moss Cykle Klubb er — som navnet sier — et samlingspunktet for alle sykkelinteresserte i Moss og omland. Vi ønsker alle velkommen - og har store forventninger til de som ønsker å delta i et fellesskap, der de drivende krefter er sykkel, en sunn sjel og et sosialt vesen. Ønsker du å melde deg inn i klubben? Hjemmeside »